Kancelaria

Naszą Kancelarię Miechowska-Wikiera Markiewicz Adwokaci tworzy zespół doświadczonych prawników świadczących kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie, zarówno dla polskich, jak i zagranicznych klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Codzienną pracę opieramy na fundamentach wszechstronnej wiedzy merytorycznej i bogatego doświadczenia zawodowego oraz tajemnicy adwokackiej. Wyróżnia nas profesjonalizm i osobiste zaangażowanie w każdą z prowadzonych spraw, co w zestawieniu z naszą energią, entuzjazmem i kreatywnością pozwala na kompleksowe i zarazem innowacyjne podejście do indywidualnych potrzeb naszych klientów oraz dużą elastyczność w świadczeniu przez nas usług prawnych.

 

Lubimy rozwiązywać problemy, ale wolimy zapobiegać ich powstawaniu.

Lubimy pięknie mówić, ale potrafimy także słuchać.

Lubimy mądrze pisać, ale przede wszystkim umiemy wyjaśniać i właściwie doradzać.

Lubimy wygrywać spory sądowe, ale nakłaniamy do mediacji.

 

Przyjdź do nas i poznaj nas.
Wysłuchamy, doradzimy i będziemy Twoim wsparciem!

 

Kontakt

Zespół

Magdalena Miechowska-WikieraADWOKAT
MEDIATOR

Specjalizacje

 • Nieruchomości i proces inwestycji budowlanych
 • Prawo cywilne i postępowanie cywilne
 • Prawo rodzinne, w tym sprawy rozwodowe oraz sprawy o podział majątku dorobkowego
 • Prawo administracyjne oraz postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne

Mail: m.miechowskawikiera@kancelariamma.pl
Telefon: 600993430

Więcej

Magdalena Miechowska-WikieraADWOKAT
MEDIATOR

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2012 r. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych od 2009 roku, gdzie zajmowała się zarówno obsługą prawną spółek handlowych, jak i klientów indywidualnych, których z powodzeniem reprezentowała w licznych sporach sądowych.
W swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach prawnych dotyczących nieruchomości oraz szeroko pojętym prawie inwestycji budowlanych, obejmującym tak obrót nieruchomościami oraz kwestie cywilnoprawne, jak postępowania administracyjne oraz sądowo-administracyjne w tym zakresie.
Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza sprawy rozwodowe
oraz wymagające sprawy dotyczące podziału majątku dorobkowego małżonków.

Prelegent szkoleń z zakresu budowania świadomości prawnej, prawa pracy oraz problematyki prawnej dotyczącej nieruchomości.

Magdalena Miechowska-Wikiera uzyskała również tytuł mediatora i została wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Prowadzi mediacje sądowe oraz umowne z zakresu spraw cywilnych i rodzinnych oraz gospodarczych.

Prywatnie prowadzi aktywny tryb życia rozwijając pasje sportowe oraz kulturalne. Preferuje ćwiczenia kalisteniczne, włoską kulturę i włoską kuchnię, zarówno jako konsument, jak i kucharz amator.


Mail: m.miechowskawikiera@kancelariamma.pl
Telefon: 600993430

Filip MarkiewiczADWOKAT 
MEDIATOR

Specjalizacje

 • Prawo karne i postępowanie karne
 • Prawo i postępowanie cywilne
 • Prawo spadkowe
 • Prawo medyczne i farmaceutyczne

Mail: f.markiewicz@kancelariamma.pl
Telefon: 609515766

 

Więcej

 

Filip MarkiewiczADWOKAT
MEDIATOR

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2012 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach: Prawo oraz Administracja. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2010 roku zawodowo zajmuje się świadczeniem usług prawnych dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidulanych, również w języku angielskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych kancelariach prawnych w Krakowie, dzięki czemu posiada bogate doświadczenie m.in. w prowadzeniu sporów sądowych w szeroko rozumianych sprawach cywilnych,
a w szczególności z zakresu prawa spadkowego. Specjalizuje się ponadto w prawie karnym zarówno
w aspektach materialnoprawnych, jak i procesowych, oferując w tym zakresie obronę podejrzanego i oskarżonego, jak również reprezentację interesów pokrzywdzonego, na wszystkich etapach postępowania karnego. Obsługuje klientów zagranicznych z całej Europy oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, prowadząc z powodzeniem ich sprawy na terytorium Polski.

Prelegent szkoleń z zakresu budowania świadomości prawnej, prawa medycznego oraz problematyki prawnej dotyczącej prawa spadkowego.

Filip Markiewicz uzyskał również tytuł mediatora i został wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Prowadzi mediacje sądowe oraz umowne z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, a także karnych oraz z zakresu prawa pracy.

Prywatnie entuzjasta sportów zimowych oraz piłki nożnej. Wieloletni sędzia piłkarski przy Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Wytrawny konsument sushi.

 

Mail: f.markiewicz@kancelariamma.pl
Telefon: 609515766

 

Jakub Wikiera RADCA PRAWNY

Specjalizacje

 • rynek kapitałowy
 • alternatywne inwestycje
 • transakcje M&A
 • spory sądowe gospodarcze

Mail: biuro@kancelariamma.pl

Więcej

Jakub Wikiera RADCA PRAWNY

Radca prawny będący członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2014 roku wcześniej członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2011 roku.

Jako jeden z pierwszych uzyskał Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Od przeszło dekady zajmuje się zagadnieniami rynków kapitałowych, początkowo jako pracownik firm inwestycyjnych, aż do uzyskania statusu Dyrektora Departamentu Prawnego. Od 2015 roku prowadzi własna praktykę skupiając się na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie posykiwania kapitału, inwestycjach, sporach sądowych z zakresu inwestycji i instrumentów finansowych, a także prawie karnym gospodarczym w aspekcie obrotu instrumentami finansowymi i prawa bankowego. Uczestnicząc w wielu transakcjach, w tym opiewających na 1 miliard złotych, zdobył unikalne doświadczenie, które pozwala mu na kompleksową, i co najważniejsze skuteczną, obsługę klientów.

Prywatnie pasjonat trójboju siłowego w kategorii RAW, w której wielokrotnie reprezentował Uniwersytet Jagielloński, miłośnik i kolekcjoner klocków LEGO oraz płyt winylowych.

Łukasz Auzbiter RADCA PRAWNY

Specjalizacje

 • Podatek VAT
 • Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
 • Reprezentacja przed organami skarbowymi
 • Prawo karno-skarbowe

Mail: biuro@kancelariamma.pl

Więcej

Łukasz Auzbiter RADCA PRAWNY

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2011 roku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z najlepszych spółek doradztwa prawno-podatkowego w Polsce - PwC. Jego klientami były firmy m.in. z branż motoryzacyjnej, przemysłu ciężkiego czy centra usług wspólnych. Obecnie, w charakterze prawnika in-house, doradza również w zakresie podatków jednej z największych grup lotniczych na świecie. 

Jego specjalizacją są podatki. Na co dzień zajmuje się zarówno zagadnieniami podatkowymi międzynarodowych przedsiębiorstw jak i bieżącym doradztwem dla krajowych spółek, a także osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników przed organami skarbowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Swoją wiedzą dzielił się w formie publikacji na łamach Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej.

Prelegent szkoleń za zakresu podstaw księgowości, podatku VAT oraz PIT. 

Prywatnie jest ojcem trójki maluchów, a jego pasją są podróże i wycieczki górskie. Uwielbia ruch na świeżym powietrzu, a szczególnie jazdę na rowerze. 

Mail: biuro@kancelariamma.pl

 

Oferta

Prawo Rodzinne

Doradzamy i reprezentujemy klientów w następujących sprawach z zakresu prawa rodzinnego:

 • sprawy o rozwodów lub separacje z orzekaniem i bez orzekania o winie współmałżonka
 • sprawy majątkowych małżeńskich, w tym o podział majątku, ustalenie nierównych udziałów
 • w majątku wspólnym, a także rozliczenie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny
 • sporządzanie projektów umów majątkowych małżeńskich, tzw. intercyz
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za długi współmałżonka
 • sprawy z zakresu stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, dotyczące władzy rodzicielskiej, sprawowaniem pieczy nad dzieckiem, uregulowania kontaktów z dzieckiem
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy o przysposobienie (adopcję) pełną i niepełną oraz rozwiązanie przysposobienia
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa oraz o uznanie lub zaprzeczenie uznania dziecka
 • sprawy związane ze sprawowaniem opieki
 • sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego

Obsługa biznesu

Dla klienta biznesowego przygotowaliśmy szczególną ofertę współpracy obejmującą:

 • doradztwo w sprawie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenie aktów założycielskich oraz rejestracja podmiotów gospodarczych (także fundacji i stowarzyszeń),
 • prowadzenie stałej, kompleksowej obsługi prawnej, w tym także bieżącej obsługi spółek prawa handlowego
 • udzielanie bieżących porad prawnych w zakresie prowadzonej działalności
 • przygotowywanie projektów umów, regulaminów, statutów, uchwał oraz ich opiniowanie
 • udział i wsparcie w negocjacjach z partnerami biznesowymi
 • reprezentacja w sporach pomiędzy przedsiębiorcami
 • zabezpieczenie i dochodzenie wierzytelności
 • przeprowadzanie postępowania likwidacyjnego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Prawo Karne

Pomagamy i reprezentujemy klientów w sprawach karnych, w szczególności:

 • pomagamy podejrzanym w sprawach o popełnienie czynu zabronionego na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania
 • oferujemy obronę oskarżonych w postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych
 • reprezentujemy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i inne strony postępowania, na każdym etapie postępowania karnego
 • reprezentujemy skazanych na etapie wykonywania kary, w tym w szczególności w zakresie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie i wniosków o udzielenie przerw w odbywaniu kary, a także wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 • reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • reprezentujemy obwinionych w sprawach z zakresu prawa wykroczeń

 

Umowy

W ramach szerokiego doświadczenia biznesowego zdobytego w czasie licznych negocjacji oraz egzekucji umów i porozumień, oferujemy kompleksowe usługi zabezpieczania interesów naszych klientów w ramach stosunków umownych. Najczęściej pomagamy przy opiniowaniu oraz sporządzaniu projektów, a następnie przy negocjowaniu oraz zawieraniu przez strony umów sprzedaży (w tym sprzedaży nieruchomości), najmu, dzierżawy, darowizny, umowach o roboty budowlane, o dzieło, umowy zlecenia, pożyczki. Widzieliśmy dziesiątki umów, na tle zapisów których dochodziło do sporów sądowych – dlatego wiemy, jak wyeliminować błędy, przez które może dojść do konfliktu.

 

Dodatkowo, posiadając odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, przygotowujemy na zlecenie naszych klientów umowy nabycia nieruchomości wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, umowy podziału nieruchomości, zniesienia współwłasności i inne umowy związane z rynkiem nieruchomości, przed transakcją natomiast możemy przeprowadzić dla Państwa audyt – badanie stanu prawnego nieruchomości.

 

W naszej ofercie znajduje się:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz wzorców umownych znajdujących zastosowanie do sprzedaży towarów i świadczenia usług w obrocie z konsumentami
 • udział i wsparcie w procesie negocjacji warunków umowy
 • doradztwo przy zawieraniu, wykonywaniu oraz rozwiązywaniu umów, także pod kątem praw autorskich oraz zobowiązań podatkowych
 • doradztwo i pomoc w zakresie zabezpieczania wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym przez zastosowanie odpowiednich instrumentów prawnych takich jak zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie, gwarancja
 • reprezentujemy klientów w zakresie ewentualnych sporów powstałych w toku realizacji umów, w tym w szczególności dotyczących wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu jej niewykonania oraz nienależytego wykonywania

Nieruchomości

Na zlecenie klientów wykonujemy badanie i analizę stanu prawnego nieruchomości oraz porządkujemy treści ksiąg wieczystych.

Pomagamy i doradzamy w negocjowaniu wszelkich umów dotyczących nieruchomości oraz w przygotowywaniu ich projektów:

 • umów sprzedaży nieruchomości, umów rezerwacyjnych, przedwstępnych i umów deweloperskich
 • umów najmu lub dzierżawy
 • umów użytkowania
 • umów dożywocia
 • umów darowizny
 • umów regulujących wzajemne prawa i obowiązki współwłaścicieli
 • umów znoszących współwłasność
 • umów dotyczących ustanowienia i znoszenia obciążeń nieruchomości, w tym umów dotyczących służebności, czy hipoteki

 

Reprezentujemy klientów także w postępowaniach sądowych we wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości oraz praw związanych z własnością lub posiadaniem nieruchomości lub ograniczonymi prawami rzeczowymi. Z powodzeniem prowadzimy sprawy sądowe w przedmiocie:

 • ochrony prawa własności
 • zasiedzenia nieruchomości
 • zniesienia współwłasności nieruchomości
 • odwołania darowizny nieruchomości
 • ustanowienia drogi koniecznej
 • ustanowienia służebności oraz uzyskania odszkodowania za ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • ustalenia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • odzyskiwania nieruchomości
 • eksmisje

Odszkodowania

Obsługujemy kompleksowo sprawy odszkodowawcze, poczynając od etapu przedsądowego, wezwania do zapłaty na rzecz klienta odszkodowania, przez prowadzenie negocjacji co do jego wysokości, aż do pozwu o zapłatę odszkodowania, też zadośćuczynienia (roszczenia wynikającego z doznania krzywdy, tj. szkody moralnej), ustalenia prawa do renty; a także odpowiedzialności na przyszłość za powstałe szkody oraz reprezentujemy klienta na etapie postępowania sądowego. W szczególności pomagamy klientom w sprawach dotyczących:

 • odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody wyrządzone na osobie
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej
 • odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie
 • odszkodowania za szkody komunikacyjne
 • odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej
 • odszkodowania z polisy OC, inne niż szkody komunikacyjne
 • odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne
 • odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot
 • zadośćuczynienie za nieudany wyjazd wakacyjny

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników, reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robót budowlanych. W zależności od tego kim jest nasz klient – sporządzamy pozwy i odpowiedzi na pozew w sprawach o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

 

Pomoc prawna i doradztwo dedykowane zarządom wewnętrznym wspólnot oraz zarządcą zewnętrznym (administratorom) w zakresie:

 • windykacji należności z tytułu zarządu nieruchomością wspólną od właścicieli lokali
 • windykacji sądowa opłat administracyjnych i zaliczek na fundusz remontowy
 • hipotecznego zabezpieczania powyższych roszczeń
 • spraw sądowych zmierzających do sprzedaży lokalu w drodze komorniczej licytacji
 • przekształcania prawa użytkowania wieczystego w odrębną własność, reprezentacja przed organami administracyjnymi oraz prowadzenie spraw sądowych w przypadku braku wymaganej jednomyślności współwłaścicieli
 • doradztwa w zakresie prawnych aspektów sprawowania zarządu
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości wspólnych (gruntów pod budynkiem)
 • regulacji stanów prawnych w zakresie służebności gruntowych (drogi koniecznej, dostępu do wiat śmietnikowych, skrzynek z mediami, garaży itp.)

Oferta kancelarii skierowana jest również do właścicieli lokali w wspólnotach mieszkaniowych w zakresie:

 • reprezentacji na zebraniach wspólnoty oraz wobec zarządu wspólnoty
 • zaskarżania uchwał wspólnoty oraz reprezentacji w sądach cywilnych
 • nabycia od wspólnoty części nieruchomości wspólnej
 • zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

Prawo medyczne

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych od podmiotów świadczących usługi lecznicze takich jak: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i gabinety dentystyczne. Reprezentujemy pokrzywdzonych pacjentów w postępowaniach karnych toczących się przeciw lekarzom, dentystom, pielęgniarkom i położnym.

 

Pomagamy pacjentom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu na skutek zaniedbań zakładu opieki zdrowotnej lub błędu w sztuce lekarskiej m.in. na skutek błędów w sztuce lekarskiej lub zaniedbań związanych z porodem, błędów lekarskich związanych z prowadzeniem ciąży, błędów przy wykonaniu zabiegów chirurgicznych, błędów diagnostycznych, nieudzielenia pacjentowi świadczeń medycznych, błędów i zaniedbań lekarzy dentystów oraz zakażenia szpitalnego, dochodzić następujących roszczeń cywilnych: odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków na przyszłość, ustalenia dalszej odpowiedzialności na przyszłość podmiotu świadczącego usługi medyczne.

 

Ponadto Reprezentujemy także lekarzy i inne podmioty (w tym np. szpitale, przychodnie) w sprawach związanych z błędem w sztuce medycznej oraz procesach odszkodowawczych z tym związanych. Lekarzom, w ramach obsługi indywidualnej, oferujemy reprezentację przed sądami w sprawach cywilnych i karnych dotyczących odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej. Nasz zespół reprezentuje lekarzy także w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządu lekarskiego. Wspomagamy również lekarzy i podmioty z branży usług medycznych w zakładaniu działalności gospodarczej, w tym doradzamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej oraz współdziałamy przy procesach rejestracji firmy.

Rynek kapitałowy

 • emisje papierów wartościowych, w tym akcji
 • wystawianie instrumentów finansowych pochodnych, w szczególności opcji i kontraktów na różnicę (CFD)
 • obrót instrumentami finansowymi
 • tworzenie nowych instrumentów finansowych pochodnych
 • kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego, począwszy od przeprowadzenia due dilligence, poprzez etap negocjacji, zawarcia umowy, jej egzekucji, wdrożenia, a w razie konieczności prowadzenie postępowania sądowego w celu należytego wykonania jej postanowień
 • wsparcie w pozyskaniu finansowania poza rynkiem kapitałowym
 • pełna obsługa procesowa w zakresie sporów na tle obrotu instrumentami finansowymi w szczególności akcjami i opcjami
 • reprezentacja klientów na każdym etapie postępowania karnego z zakresu obrotu instrumentami finansowymi lub z zakresu prawa bankowego
 • reprezentacja klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • obsługa compliance dla klientów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • tworzenie trust’ów na Jersey
 • tworzenie funduszy inwestycyjnych w Luxemburgu
 • zakładanie rachunków w Szwajcarii

Prawo Cywilne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego (rzeczowego, zobowiązań, spadkowego oraz rodzinnego), tak w postępowaniach procesowych, jak i nieprocesowych.

Doradzamy i pomagamy naszym klientom zarówno w zakresie spraw związanych z nieruchomościami jak i umowami cywilnoprawnymi. Nasze wsparcie polega na doraźnym udzielaniu porad prawnych (w tym porady prawne online), opiniowaniu umów, przygotowywaniu projektów umów, jak i reprezentowaniu przed sądami cywilnymi we wszystkich sprawach natury cywilistycznej. W toku postępowania sądowego oferujemy wsparcie w zakresie:

 

 • wstępnego przygotowania koncepcji prowadzenia sprawy
 • opracowania wszelkich pism procesowych, na każdym etapie postępowania, w tym: pism przedprocesowych, wezwań do zapłaty; pozwów (np. pozew o zapłatę, pozew o ustalenie), wniosków inicjujących postępowanie (np. wniosek o zniesienie współwłasności, wniosek o podział majątku, wniosek o zasiedzenie), wniosków składanych w toku postępowania (np. wniosek o zwolnienie od kosztów, wniosek dowodowy), apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego
 • bieżącej analizy toczącego się postępowania
 • reprezentacji przed sądami wszelkiego szczebla, w ramach każdego typu postępowań: postępowanie zwykłe, uproszczone, nakazowe, upominawcze, zabezpieczające, egzekucyjne

Obsługa klientów zagranicznych

Reprezentujemy przedsiębiorców i klientów indywidualnych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski w następujących kategoriach spraw:

 • sprawy związane z nieruchomościami znajdującymi się w Polsce, w tym także pomoc prawna przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości przez cudzoziemców
 • odzyskiwanie wywłaszczonego mienia
 • sprawy spadkowe dotyczące majątku znajdującego się w Polsce
 • sprawy rodzinne, rozwodowe i dotyczące podziału majątku wspólnego znajdującego się w Polsce, a także sprawy alimentacyjne
 • sprawy odszkodowawcze związane z wypadkami komunikacyjnymi na terenie Polski
 • pomoc prawna dla cudzoziemców w związku z ich zatrudnieniem i legalizacją pobytu na terenie Polski, (pomoc przy uzyskaniu obywatelstwa polskiego, przywróceniu obywatelstwa, uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie lub osiedlenie się, zezwolenia na pracę)
 • sprawy związane z działalnością gospodarczą cudzoziemców na terenie Polski, począwszy od jej założenia, poprzez bieżącą obsługę prawną, analizę i sporządzanie umów (także w języku angielskim), aż do zakończenia działalności
 • dochodzenie należności od polskich kontrahentów
 • reprezentujemy klientów zagranicznych przed polskimi urzędami, sądami i organami ścigania
 • reprezentujemy klientów w sprawach karnych prowadzonych przeciwko osobom przebywającym poza granicami Polski, również związane z tymczasowym aresztowaniem, listem gończym oraz wykonywaniem kar i środków karnych
 • reprezentujemy klientów zagranicznych bez konieczności ich osobistej obecności w kancelarii, współpracując za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz skype/zoom
 • współpracujemy z biurami tłumaczeń przysięgłych (m.in. w zakresie języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, ukraińskiego)

Rozwody i podział majątku

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach rozwodowych oraz o separację. Reprezentujemy klientów także we wszelkich sprawach związanych z rozwodem lub separacją, w tym w procedurze podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Sprawy rozwodowe, to sprawy, w których występują wyjątkowo silne emocje. Emocje te utrudniają zaplanowanie strategii procesowej, jak również racjonalne podejmowanie decyzji i mogą powodować negatywne konsekwencje na przyszłość. Inicjacja sprawy o rozwód bez znajomości wszystkich konsekwencji jego orzeczenia, może powodować bowiem nieodwracalne skutki. Z tego względu udział profesjonalnego pełnomocnika w tego rodzaju sprawach jest szczególnie wskazany.

 

 • W szczególności pomagamy naszym klientom w osiągnięciu satysfakcjonującego rozstrzygnięcia
 • w zakresie:
 • rozwodu bez orzekania o winie
 • ustaleniu winy współmałżonka w rozpadzie małżeństwa
 • niedopuszczeniu do rozwodu
 • separacji
 • alimentów na małżonka
 • alimentów na dzieci
 • uregulowaniu przez sąd kwestii władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi
 • uregulowaniu przez sąd kwestii kontaktów z małoletnimi dziećmi
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną
 • pozbawienia małżonka zarządu majątkiem wspólnym
 • podziału majątku wspólnego
 • podziału majątku wspólnego z ustaleniem nierównych udziałów stron w majątku wspólnym
 • podziału majątku z wyrównaniem dorobków
 • podziału majątku z równoczesnym dochodzeniem nakładów czynionych z majątku osobistego na majątek wspólny

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Na zlecenie pracodawców zajmujemy się bieżącym doradztwem w zakresie stosowania przepisów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a w ramach tej praktyki oferujemy:

 

 • doradztwo i pomoc w przygotowywaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, w tym w szczególności umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich oraz oświadczeń pracodawcy o rozwiązaniu umów o pracę
 • przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych dokumentów pracodawcy regulujących porządek i organizację pracy, w tym w szczególności projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, procedur antymobbingowych i innych
 • doradztwo i pomoc w zakresie procedury tzw. zwolnień grupowych
 • doradztwo i pomoc w sprawach dotyczących związków zawodowych
 • udzielanie bieżących porad z zakresu prawa pracy
 • prowadzenie szkoleń w zakresie prawa pracy

Reprezentujemy pracodawców i pracowników we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami pracy, w tym przede wszystkim w sporach dotyczących:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • stosowania mobbingu
 • roszczeń z tytułu wypadku przy pracy
 • roszczeń z tytułu odpowiedzialności pracowników za wyrządzoną pracodawcy szkodę
 • roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę za wypowiedzeniem,
 • jak i bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienia dyscyplinarne)
 • sprostowania świadectwa pracy

Spadki

Doradzamy i reprezentujemy klientów w następujących sprawach z zakresu prawa spadkowego:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem
 • ustalanie kręgu spadkobierców, uzyskiwanie aktów stanu cywilnego
 • sprawy o dział spadku oraz sprawy dotyczące zniesienia współwłasności majątku spadkowego
 • sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu, wydziedziczenie, a także wykonanie zapisu testamentowego
 • sprawy o zachowek
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
 • zgłoszenia nabycia spadku do organów podatkowych
 • sprawy spadkowe klientów zagranicznych dotyczące majątku znajdującego się w Polsce
 • międzynarodowe sprawy spadkowe
 • współpracujemy z renomowanymi Kancelariami Notarialnymi

Spory sądowe

Reprezentujemy przedsiębiorców i klientów indywidualnych przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych i administracyjnych, a także przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i prawa pracy:

 • doradzamy i reprezentujemy klientów także na etapie przesądowym – mającym na celu doprowadzenie do ugodowego zakończenia sporu – w tym na etapie negocjacji, podczas mediacji czy postępowania polubownego, jak również przed sądami arbitrażowymi
 • oceniamy ryzyko procesowe jeszcze przed zainicjowaniem postępowania
 • wyczerpująco informujemy klienta o stanie sprawy oraz oferujemy bieżące wsparcie i doradztwo w toku całego postępowania
 • reprezentujemy klientów w postępowaniu egzekucyjnym mającym na celu wyegzekwowanie zasądzonej wierzytelności lub skuteczną ochronę dłużników

Księgi wieczyste

Na zlecenie klientów wykonujemy badanie i analizę stanu prawnego nieruchomości oraz porządkujemy treści ksiąg wieczystych.

Oferujemy pomoc przy:

 • założeniu księgi wieczystej,
 • dokonywaniu zmian w księdze wieczystej
 • sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Inwestycje budowlane

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa w zakresie obsługi na rynku nieruchomości oraz szeroko rozumianych inwestycji budowlanych. Posiadamy długoletnie doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich, inwestycjach o charakterze infrastrukturalnym czy obsłudze prac i procesów budowlanych.

 

Oferta naszej kancelarii obejmuje etap wstępny transakcji poprzez negocjowanie i ustalenie wstępnych warunków transakcji, badanie i analizę stanu prawnego nieruchomości oraz porządkowanie treści ksiąg wieczystych, poprzez przeprowadzenie due diligence, w których wskazujemy klientowi potencjalne ryzyka, a także dobór formy organizacyjno-prawnej i realizacji przedsięwzięcia.

 

Posiadamy również doświadczenie w negocjowaniu umów nabycia nieruchomości, poprzez doradztwo w sprawach dotyczących ochrony własności, a także umów na wykonanie prac architektonicznych, generalne wykonawstwo realizacji inwestycji budowlanej, do których wlicza się również kompleksowa obsługa prawna nieruchomości, w razie postępowań spornych z powyższego zakresu.

 

W swojej praktyce od lat doradzamy dużym firmom budowlanym, proponując innowacyjne rozwiązania przy nabywaniu nieruchomości oraz wznoszeniu obiektów biurowych i mieszkalnych, czy w też przy projektach infrastrukturalnych. Obsługa prawna w zakresie nieruchomości świadczona przez naszą kancelarię to gwarancja kompleksowego podejścia przy realizacji inwestycji.

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne

Reprezentujemy i pomagamy klientom w sprawach administracyjnych i postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracji publicznej. Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam doradzać m.in. w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa o gospodarce nieruchomościami, prawa ochrony środowiska, prawa imigracyjnego. W szczególności

 • sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przez organami władzy publicznej (państwowej lub samorządowej)
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • przygotowujemy dla klientów środki odwoławcze (skargi, odwołania, zażalenia, wnioski o wznowienie postępowania, reprezentujemy przy kasacji)
 • pomagamy przy uzyskiwaniu koncesji, licencji, zezwoleń, w tym zezwoleń na pobyt na terytorium RP
 • prowadzimy kompleksową obsługę prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie

Podatki

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego. W każdym przypadku wybieramy rozwiązania zmierzające do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa prawnego i podatkowego, z uwzględnieniem polskich i międzynarodowych standardów. Oferta kancelarii w zakresie prawa podatkowego obejmuje usługi w szczególności w zakresie:

 • optymalizacji rozliczeń podatkowych klienta
 • opiniowania umów pod kątem podatkowym
 • wniosków o interpretacje podatkowe
 • sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • doradztwa podatkowego w zakresie fuzji przedsiębiorstw
 • optymalizacji kosztów zatrudnienia (umowy o pracę, cywilno-prawne, kontrakty menedżerskie)
 • planowania podatkowego
 • przeprowadzania przeglądów i audytów podatkowych

Szkolenia

Misją Kancelarii Miechowska-Wikiera Markiewicz Adwokaci jest zwiększanie świadomości prawnej w społeczeństwie.

Czynimy to zarówno w wąskim audytorium naszej sali konferencyjnej - wyjaśniając naszym klientom szczegółowo wszelkie aspekty prawne dotyczące ich spraw, jak również w szerszym gronie, korzystając z zaproszeń współpracujących z nami fundacji i stowarzyszeń, gdzie edukujemy ich członków.

W ramach wykonywanej przez nas działalności opracowujemy i prowadzimy profesjonalne szkolenia dla firm z wielu dziedzin prawa. Obecnie największym powodzeniem cieszą się szkolenia z zakresu profilaktyki pracodawców w przeciwdziałaniu mobbingowi oraz
w zakresie prawa medycznego.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez prawników Kancelarii Miechowska-Wikiera Markiewicz Adwokaci ustalane jest z klientem indywidualnie przy uwzględnieniu koniecznego nakładu pracy oraz stopnia trudności i złożoności danego zagadnienia prawnego.

Po wstępnej analizie sprawy przedstawiamy klientowi wszystkie możliwe warianty rozliczeń, dopasowane do jego potrzeb i możliwości. Proponujemy następujące formy wynagrodzenia:

Porady prawne

Zapraszamy na spotkanie w Kancelarii, na którym przede wszystkim wysłuchamy, a następnie - w zależności od potrzeb - odpowiemy na pytania prawne, rozwiejemy wątpliwości, dokonamy analizy dokumentów, ustalimy strategię działania, omówimy zagadnienie w celu przygotowania opinii lub pisma, a także ustalimy szczegóły prowadzenia sprawy.

 

Rozliczenie następuje na podstawie standardowej opłaty za godzinę spotkania. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy, koszt spotkania jest zaliczany na poczet wynagrodzenia za jej prowadzenie.

Wynagrodzenie zadaniowe

Model ten dedykowany jest klientom, którzy uważnie planują zaangażowanie środków finansowych w sprawie i chcą znać wysokość wynagrodzenia z wyprzedzeniem.

W tym modelu rozliczeń ustala się więc z góry koszt wykonania konkretnej czynności prawnej lub procesowej, np. za sporządzenie umowy, opinii prawnej, przygotowanie pozwu, pisma lub apelacji, udział w rozprawie, pomoc w postępowaniu mediacyjnym.

Takie rozwiązanie jest polecane także klientom, którzy potrzebują doraźnej pomocy prawnej lub chcieliby samodzielnie poprowadzić sprawę i potrzebują wsparcia tylko przy niektórych czynnościach. W trakcie współpracy to Państwo decydują, czy potrzebna jest dalsza pomoc prawnika.

Wynagrodzenie mieszane

Rozliczenie stosowane głównie w sprawach odszkodowawczych i sprawach o zapłatę.

Wynagrodzenie success fee jest stosowane łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest wówczas znacznie zmniejszane. W przypadku wygranej sprawy lub osiągnięcia pożądanego efektu pracy, do ryczałtu dodawane jest wynagrodzenie dodatkowe – najczęściej procent od zasądzonej w wyroku kwoty.

Taki sposób rozliczenia pozwala klientowi zoptymalizować wydatki, których część jest ponoszona tylko w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia.

 

Wynagrodzenie godzinowe

Podstawą tak ustalanego wynagrodzenia jest liczba przepracowanych na rzecz klienta jednostek czasu (godzin) poświęcona na prowadzenie sprawy lub wykonanie czynności.

Jest to rozliczenie stosowane w sprawach, w których trudno jest z góry przewidzieć nakład pracy. Taki sposób rozliczenia jest dedykowany głównie dla firm i osób fizycznych o nieregularnych potrzebach prawnych. Wraz z fakturą klient otrzymuje szczegółowy wykaz podjętych czynności oraz poświęconego czasu.

Stała obsługa

W przypadku firm o regularnych i zdefiniowanych potrzebach prawnych proponujemy stałą obsługę prawną, która rozliczana jest miesięcznie za pomocą metody ryczałtowej, godzinowej lub mieszanej (ustalony pakiet godzin przypada do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym np. w miesiącu). Wybór stałej obsługi prawnej pozwala na uzyskanie preferencyjnej stawki.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Jest najczęstszym sposobem wynagrodzenia przy prowadzeniu spraw sądowych. Kancelaria ustala stałą kwotę bazową za prowadzenie sprawy i to wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności za daną instancję sprawy (spotkania, konsultacje, mediacje lub negocjacje, analiza sprawy, zapoznanie się z aktami, opracowanie strategii, sporządzanie pozwu, zarzutów, wniosków lub pism procesowych, udział w rozprawach i oględzinach, kontakt z klientem i jego przeciwnikiem itd.).

Możliwa jest także modyfikacja tego sposobu wynagrodzenia poprzez ustalenie kwoty bazowej za prowadzenie sprawy i kwoty dodatkowej za udział pełnomocnika na rozprawie. Takie rozwiązanie pozwoli znacznie zmniejszyć kwotę bazową i dostosować wynagrodzenie do długości postępowania i liczby rozpraw.

PRO BONO

Wspólnicy Kancelarii Miechowska-Wikiera Markiewicz konsekwentnie przeznaczają część czasu i energii zarówno swojej jak i zespołu na prowadzenie działań o charakterze pro publico bono, podejmując się prowadzenia spraw lub udzielając opinii, porad i konsultacji bez wynagrodzenia. Tego typu działalność dotyczy w szczególności wsparcia udzielanego podmiotom non-profit.

 

Rekrutacja

Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu Kancelarii Miechowska-Wikiera Markiewicz Adwokaci zapraszamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: biuro@kancelariamma.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, a Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Miechowska-Wikiera Markiewicz Adwokaci jedynie w celach rekrutacyjnych. Podanie danych jest więc dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

 

Napisz do nas

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Magdalena Miechowska-Wikiera


Siedziba główna
ul. Grzybowska 43
(G43 Office Center - II piętro)
00-855 Warszawa
zobacz na mapie

 

Filia w Krakowie
ul. Stefana Rogozińskiego 3/8
31-559 Kraków
zobacz na mapie


m.miechowskawikiera@kancelariamma.pl
+48 600 993 430

Kancelaria Adwokacka
Filip Markiewicz


Siedziba główna
ul. Stefana Rogozińskiego 3/8
31-559 Kraków
zobacz na mapie


f.markiewicz@kancelariamma.pl
+48 609 515 766

By using our site you agree to our use of cookies to deliver a better site experience.

I like cookies!

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić